Q-support

Q-support heeft tussen 2014 en 2018 patiënten geadviseerd en ondersteund bij de vraagstukken als gevolg van Q-koorts en onderzoek naar Q-koorts geïnitieerd. Uit die ruim 1200 patiëntvragen bleek niet alleen de complexiteit van de ziekte maar ook hoe die langdurig ingrijpt in alle facetten van het leven van de patiënt. Met name ook in het (psycho)sociale domein en op het gebied van werk en inkomen. Q-support heeft in nauwe samenspraak met de patiënt ingezet op integrale ondersteuning op alle leefgebieden waar Q-koorts op ingrijpt.

Inmiddels zijn wij werkzaam als Q-support 2.0 en bieden wij informatie, advies en ondersteuning aan patiënten en met name aan professionals. Het aanbod voor professionals is breed en er allereerst op gericht hen te ondersteunen in hun zorg- en dienstverlening aan Q-koortspatiënten. Daarnaast werkt Q-support aan kennisvermeerdering bij professionals over Q-koorts. Vanuit het perspectief van integrale ondersteuning en met het oog op de vele professionals die betrokken zijn bij de patiënt, legt Q-support de onderlinge verbinding tussen professionals, bijvoorbeeld met een online zorgplan maar ook in de vorm van een MDO. Voor meer informatie zie ook www.q-support.nu

 

Q-support

Goudsbloemvallei 1

5237 MH ‘s-Hertogenbosch

073-6100010