ParkinsonNet

In Nederland wonen 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson, een chronische, complexe ziekte die vraagt om multidisciplinaire zorg en aanpak waarbij de mens centraal staat. ParkinsonNet is een landelijk netwerk met een duidelijke missie: de best mogelijke zorg en de hoogste kwaliteit van leven voor iedereen met parkinson. Dagelijks zetten meer dan 3.000 gepassioneerde, aangesloten zorgverleners (waaronder neurologen, fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen) zich in om deze missie te verwezenlijken. Het landelijke netwerk is verdeeld over 70 regio’s.

ParkinsonNet geeft handen en voeten aan gespecialiseerde netwerkzorg door de expertise van aangesloten zorgverleners te vergroten middels scholingen en het ParkinsonNet jaarcongres. Ze faciliteert een optimale samenwerking tussen zorgverleners en maakt de kwaliteit van aangesloten zorgverleners transparant.

Daarnaast ontwikkelt ParkinsonNet producten die mensen met parkinson ondersteunt in zelfmanagement en toegang tot de beste zorg. Dit gebeurt in samenwerking met mensen met parkinson, hun naasten, zorgverleners en de Parkinson Vereniging. Een voorbeeld van een van deze producten is de Parkinson Zorgzoeker, waar men eenvoudig een gespecialiseerde zorgverlener dichtbij huis vindt en ParkinsonTV, een maandelijks uitgezonden online tv-programma dat voor mensen met parkinson en naasten een waardevolle bron van informatie over zorg en vele facetten van de ziekte is.