Netwerken

ClaudicatioNet

ClaudicatioNet

Doelmatige en kwalitatieve zorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden
bekijk pagina
COPDnet

COPDnet

COPDnet levert integrale zorg in een geïntegreerd transmuraal ketenzorgnetwerk
bekijk pagina
DementieNet

DementieNet

Geïntegreerde zorg aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers
bekijk pagina
HuntingtonNet

HuntingtonNet

Deskundige hulp voor iedereen met de ziekte van Huntington
bekijk pagina
MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland

Optimale zorg voor mensen met Multiple Sclerose
bekijk pagina
Nederlands Hart Netwerk

Nederlands Hart Netwerk

Optimaliseren patiëntwaarde voor patiënten met een hartaandoening in de gehele zorgketen
bekijk pagina
ParkinsonNet

ParkinsonNet

Optimale zorg voor parkinson
bekijk pagina