NVVC-Connect

De juiste zorg op de juiste plek binnen de cardiologie, dat is het doel van Connect. Connect wil de kwaliteit van integrale zorg verbeteren door de regionale organisatie van zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten te stimuleren, faciliteren en te optimaliseren.  Connect is opgezet als een landelijk netwerkprogramma en streeft haar doelen na middels de volgende activiteiten:

  • Door met de regio’s in gesprek te gaan en hen te stimuleren tot netwerkgeneeskunde;
  • De regio’s te faciliteren in de totstandkoming hiervan;
  • Een lerend netwerk te zijn, door kennis te delen, gedeelde knelpunten op te pakken en regio’s te faciliteren van elkaar te leren;

Onder Connect participeren regio’s die allemaal hard werken om de juiste zorg op de juiste plaats voor hartpatiënt te bereiken. Mooie projecten en programma’s die leiden tot integrale zorg voor hartpatiënten en waarbij netwerken regionaal worden vormgegeven. Connect biedt deze regio’s een platform om kennis en ervaringen te delen, gezamenlijk integrale projecten uit te voeren en de knelpunten die spelen bij netwerkgeneeskunde gezamenlijk op te pakken.


Op dit moment heeft Connect drie programmalijnen:

  • Acuut Coronair Syndroom
  • Hartfalen
  • Atrium Fibrilleren

Een programmalijn Pijn op de borst is in ontwikkeling.

Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Connect is een landelijk netwerkprogramma waarbij cardiologische netwerken uit de regio participeren. Binnen de regionale netwerken werken huisartsen, cardiologen en andere zorgprofessionals samen.

Voor meer informatie: www.nvvcconnect.nl