NetwerkPsychiatrie

In Nederland kampen ruim 200.000 mensen met een ernstige psychische aandoening. Netwerkpsychiatrie wil de zorg, behandeling en begeleiding zo vorm geven dat de kansen op herstel en gezondheid van ieder van hen zo groot mogelijk worden. Dat vraagt om een werkwijze waarbij de cliënt en zijn naastbetrokkenen centraal staan, de cliënt de regie heeft en de nodige voorzieningen op de juiste tijd en de juiste plaats beschikbaar zijn. Omdat de zorgbehoeften in de tijd en individueel vaak sterk uiteenlopen, is op het niveau van de cliënt duurzame en actieve samenwerking tussen cliënt, naastbetrokkenen en (zorg)professionals nodig. Op het niveau van voorzieningen gaat het om verbinding tot stand brengen in een samenhangend netwerk tussen alle somatische, psychiatrische en sociale voorzieningen waarvan iemand gebruikmaakt. Netwerkpsychiatrie ondersteunt zo de individuele cliënt bij het opbouwen van een voor hem zinvol en bevredigend leven, het liefst met zo min mogelijk symptomen en beperkingen. Een belangrijk middel is een duurzaam en flexibel (in)formeel netwerk, ingericht volgens de wensen van de cliënt, waardoor herstelprocessen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Aan het draagvlak wordt hard gewerkt na een werkconferentie met het veld eind maart 2019. Via het kennisplatform Netwerkpsychiatrie is de ontwikkeling te volgen.