Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen chronische pijnklachten. Deze mensen ervaren vaak beperkingen in het dagelijks functioneren waarvoor ze de juiste behandeling zoeken. Het is vaak lastig om te komen tot de juiste revalidatiebehandeling die goed aansluit bij de complexiteit van het pijnprobleem en het niveau van functioneren. Voor zorgprofessionals blijkt het soms lastig om deze mensen tijdig te herkennen en passend vervolgbeleid aan te bieden (educatie en/of verwijzing). Doordat de zorg voor pijnpatiënten niet objectief en transparant is geregeld en het aantal aanbieders van pijnbehandeling is toegenomen, blijkt het steeds moeilijker om de kosten van de chronische pijnrevalidatie in de hand te houden. In de Zorgstandaard Chronische Pijn (2017) worden aanbevelingen gedaan om deze punten aan te pakken. In lijn van deze aanbevelingen is het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg opgezet.

Het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg heeft als doel om mensen sneller op de juiste plaats te behandelen. Hierbij krijgt de patiënt een behandeling die past bij de complexiteit van het pijnprobleem. Het netwerk is een samenwerkingsverband van verschillende zorgprofessionals in de 0e lijn tot en met de 3e lijnszorg zoals huisartsen, Praktijk Ondersteuners Huisartsen-GGZ, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, revalidatieartsen en revalidatiebehandelteams. De behandelingen en manier van verwijzen zijn gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen.