Netwerk Chronische Pijn

Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn.

Alle aangesloten oefentherapeuten werken volgens een specifieke behandelwijze (het Chronische Pijn Protocol), die is opgesteld volgens de laatste inzichten in evidence based practice en patiënt gestuurde zorg. Deze behandelwijze is op maat gesneden en richt zich op het werken naar een betere kwaliteit van leven en bewegen.

Om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te bieden aan mensen met chronische pijn, wordt er multidisciplinair samengewerkt met verschillende zorgprofessionals in de 1e en 2e lijn.

Behandeling volgens het Chronisch Pijnprotocol kan ingezet worden als zelfstandige behandeling, in kleine eerstelijns multidisciplinaire teams, als voortraject vóór of bij terugval ná een multidisciplinair traject.

De oefentherapeuten zijn regionaal georganiseerd en onderhouden binnen hun eigen regio contacten met verwijzers, waardoor de lijnen kort zijn en de behandeling snel kan starten.

Op landelijk niveau participeren we in meerdere samenwerkingsverbanden en platformen. Door zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak mee te denken, dragen we bij aan efficiëntere en kwalitatief betere pijnzorg. Onze belangrijkste drijfveer is dat de patiënt zich geen patiënt meer voelt, maar een mens die het beste uit zijn leven haalt.