Nederlands Hart Netwerk

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband tussen zorgprofessionals uit de 1ste, 2de en 3de lijn in de regio Zuidoost Brabant. Hierbij zijn de cardiologen van de ziekenhuizen (Catharina ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en St. Anna ziekenhuis) en de huisartsen van de zorggroepen (PoZoB, DOH, SGE en ELAN) in de regio Zuidoost Brabant zeer nauw met elkaar verbonden om de hoogste kwaliteit van zorg te bieden voor patiënten met een hartaandoening. Om de kwaliteit van zorg te kunnen optimaliseren zijn, naast de cardiologen en huisartsen, ook de thuiszorg, trombosedienst, apothekers, ambulancedienst en de eerstelijns diagnostiek verbonden aan het NHN.

De ambitie van het NHN is om de aantoonbaar hoogste patiëntwaarde te bieden voor patiënten met een hartaandoening. De betrokken zorgprofessionals proberen deze ambitie te realiseren door gezamenlijk de volledige zorgketen op een optimale en uniforme wijze te organiseren. Dit betekent dat er niet wordt gekeken naar de 1ste, 2de en 3de lijn, maar naar een continuüm van zorg. Vandaar dat binnen het NHN gezamenlijk zorgstandaarden worden ontwikkeld die zowel in de 1ste, 2de en 3de lijn toepasbaar zijn en op elkaar aansluiten. Uiteindelijk resulteert dit dat een patiënt met een specifieke hartaandoening dezelfde zorg krijgt in de regio Zuidoost Brabant.

Om zowel de kwaliteit van zorg te verbeteren en de zorgkosten te reduceren is veel aandacht voor Value Based Health Care (VBHC) als methodiek om complexe vraagstukken in de gezondheidszorg op te lossen. Binnen VBHC staat de waarde voor de patiënt centraal, gedefinieerd als (patiënt relevante) uitkomsten gedeeld door de kosten voor de geleverde zorg. De aanpak van het NHN is volledig gebaseerd op VBHC, waarbij de uitkomsten van hartpatiënten gericht worden gemeten teneinde deze continu te optimaliseren. Door de innovatieve kijk op de organisatie van de gezondheidszorg en de eerste positieve resultaten van de aanpak heeft het NHN in 2018 de VBHC prize gewonnen.