MS Zorg Nederland

Multiple sclerose (MS) is de meest voorkomende neurologische aandoening op jong volwassen leeftijd die een ingrijpende impact kan hebben op nagenoeg alle aspecten van het menselijk functioneren. Het is een chronische en complexe.

De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Om haar doelstelling te bereiken initieert, stimuleert en faciliteert MS Zorg Nederland regionale netwerken van deskundige zorgverleners. MS Zorg Nederland telt zo’n twintig regionale netwerken met in totaal 750 zorgverleners (waaronder neurologen, verpleegkundigen, fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten).

Daarnaast ontwikkeld MS Zorg Nederland producten die mensen met multiple sclerose, hun naasten en zorgverleners helpt bij zelfmanagement, toegang tot de beste zorg, en samenwerking. MS Zorg Nederland werkt nauw samen met alle partijen betrokken bij MS, zoals mensen met MS, de beroepsverenigingen, beleidsmakers en onderzoekers. Een voorbeeld van een van deze producten is de Zorgzoeker, waar men eenvoudig in MS gespecialiseerde zorgverleners vindt en de objectieve informatie waar men nuttige en begrijpbare informatie vindt over allerlei onderwerpen aangaande de ziekte.