DementieNet

Naar verwachting zal het aantal mensen met dementie door dubbele vergrijzing toenemen van 270.000 mensen op dit moment naar 500.000 mensen in 2040 in Nederland. Meer dan 70% van hen woont thuis. Het DementieNet programma ondersteunt eerstelijns professionals om beter samen te werken en systematisch de kwaliteit van de dementiezorg te verbeteren binnen hun wijknetwerk.

Uitgangspunten en aanpak

De basis van het DementieNet programma is het stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen verschillende zorg- en welzijnsprofessionals. Dit wordt gerealiseerd door het ondersteunen van lokale netwerken in het ontwikkelen van organisatievaardigheden zoals (klinisch) leiderschap door zogenoemde netwerktrekkers, het doorlopen van kwaliteitscycli, en het verbeteren van gezamenlijke kennis en onderling vertrouwen door middel van inter-professionele training (professionals leren met en van elkaar). Het startpunt van het Dementie programma is altijd de mate van samenwerking en kennis die er op dat moment in een lokaal netwerk is. Verbeterdoelen worden opgesteld op basis van behoeften in het wijknetwerk. Het programma probeert dus zo goed mogelijk aan te sluiten bij de lokale situatie. Tijdens de twee jaar durende looptijd van programma wordt ernaar gestreefd om netwerken voldoende organisatievaardigheden aan te leren. Daarmee kunnen zij zelf de samenwerking en kwaliteitsverbetering duurzaam vormgeven.

Effect

Onderzoek heeft aangetoond dat de DementieNet aanpak leidt tot toename van netwerksamenwerking, betere kwaliteit van zorg en hoge tevredenheid onder de betrokken zorgverleners. Succesfactoren zijn: betrokkenheid van een huisartsenpraktijk, kleinschaligheid van het netwerk en aanwezigheid van sterk leiderschap. Daarnaast blijkt uit aanvullend onderzoek dat communicatie tussen huisartsen en wijkverpleging verbetering behoeft.