COPDnet

COPDnet is een initiatief van de afdeling longziekten van het Radboudumc. De ambitie van het initiatief is de uitkomsten en doelmatigheid van de zorg voor mensen met een chronische luchtwegaandoening (astma en COPD) te verbeteren. Dit wordt bereikt door het creëren, implementeren en testen van een nieuw transmuraal ketenzorgmodel. Het model is vormgegeven aan de hand van recente inzichten in effectieve strategieën voor chronische aandoeningen zoals het Chronic Care model en inzichten in integrale bandering van mensen met een chronische luchtwegaandoening. Het COPDnet-model benadrukt de niet-medicamenteuze interventiemogelijkheden. Daarnaast wordt er een kwaliteitssysteem toegepast dat gebaseerd is op systematische feedback over de uitkomsten van de zorg aan zorgprofessionals. Het model start met een diagnostisch traject in de 2e lijn gericht op analyse van de integrale gezondheidstoestand en activering voor zelfmanagement.  Op basis van deze analyse en in nauwe samenspraak met de patiënt, wordt een individueel zorgplan opgesteld. Uitvoering van het zorgplan is afhankelijk van hetgeen nodig is en de voorkeur van de patiënt. Dit kan door middel van interventiemodules in de 1e lijn, of in meer complexe situaties, via multidisciplinaire longrevalidatie. Uitgangspunt is in elk geval zorg op maat. De regio’s die werken met het COPDnet model (momenteel Nijmegen en Uden) zijn landelijk met elkaar verbonden.