ClaudicatioNet

In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen last van perifeer arterieel vaatlijden (PAV), in de volksmond beter bekend als etalagebenen. Patiënten ervaren pijn in de benen bij inspanning, als gevolg van slagaderverkalking in de benen. De primaire behandeling voor PAV is gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding.

ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). ClaudicatioNet streeft naar transparante, doelmatige en hoogwaardige zorg voor deze patiënten. ClaudicatioNet fysiotherapeuten onderscheiden zich door het begeleiden van patiënten in het verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl. De kwaliteit van de behandeling wordt geborgd door een set aanvullende kwaliteitsvoorwaarden waaraan ClaudicatioNet therapeuten voldoen. Op deze manier is voor elke patiënt met PAV in Nederland de beste, conservatieve zorg beschikbaar.

Alle ClaudicatioNet therapeuten zijn met een eigen portfolio te vinden op de Zorgzoeker.