ALS zorgnetwerk

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een snel progressieve zenuw/spierziekte die leidt tot spierzwakte en verlamming. Jaarlijks krijgen 400-500 Nederlanders de diagnose. Zij hebben een levensverwachting van gemiddeld slechts drie jaar. Het relatief kleine aantal patiënten en de complexiteit van de zorg maakt dat gespecialiseerde, multidisciplinaire behandelteams noodzakelijk zijn om goede zorg te kunnen leveren.

Het ALS Zorgnetwerk is een landelijk netwerk met één duidelijk doel: De best mogelijke zorg voor mensen met ALS, PSMA en PLS. Er zijn in Nederland ongeveer 40 gespecialiseerde ALS behandelteams van revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen die zijn aangesloten bij het ALS Zorgnetwerk. Het ALS Centrum biedt de zorgverleners die zijn aangesloten bij het ALS Zorgnetwerk ondersteuning om de zorg in hun regio optimaal te organiseren.

Een centraal uitgangspunt van het ALS Zorgnetwerk is dat de ALS behandelteams voor hun patiënten de afstemming met andere partijen in de zorg initiëren en bewaken, en de kwaliteit van zorg optimaliseren. Daarnaast hebben de behandelteams een adviserende functie voor patiënten met ALS, PSMA en PLS in hun verzorgingsgebied die niet bij het ALS behandelteam in zorg zijn.