Thema’s netwerkzorg

Thema's netwerkzorg

Het projectteam interviewde in 2017 twintig netwerken. Daaruit bleek dat er een twaalftal thema’s zijn waarop netwerken uitdagingen ervaren. Deze thema’s vormen de rode draad bij het project netwerkzorg en zullen uitgewerkt worden in de leidraad. Een uitgebreid overzicht van alle thema’s vindt u hier.