Indeling ziektespecifieke netwerken

Indeling ziektespecifieke netwerken

In het project “Netwerkzorg – een wereld” te winnen zijn 20 ziektespecifieke netwerken geïnterviewd. Uit de resultaten van de interviews blijkt dat het zwaartepunt van ziektespecifieke netwerken verschilt. We hebben deze verschillen in vier categorieën ondergebracht:
* Monodisciplinaire netwerken in de eerste lijn
* Multidisciplinaire netwerken in de eerste lijn
* Multidisciplinaire netwerken vanuit ziekenhuizen/zorgketens
* Multidisciplinaire netwerken vanuit gespecialiseerde centra
Belangrijk om aan te geven is dat deze categorieën gebaseerd zijn op de 20 interviews en daarmee wellicht niet geheel representatief zijn voor alle netwerkzorg organisaties in Nederland. Een uitgebreide omschrijving vindt u hier.