Handreiking

Deze handreiking is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij het oprichten van een aandoeningspecifiek netwerk of een bestaand aandoeningspecifiek netwerk verder willen ontwikkelen. De handreiking bestaat uit drie verschillende onderdelen.

In het onderdeel adviezen voor aandoeningspecifieke netwerken staan adviezen voor het ontwikkelen van het netwerk en de elf meest voorkomende uitdagingen waar netwerken voor staan.

In het onderdeel activiteiten aandoeningspecifieke netwerken staat een overzicht van verschillende activiteiten die door netwerken worden uitgevoerd.

In het onderdeel achtergrond netwerkzorg staat beschreven welke positie aandoeningspecifieke netwerken hebben in het zorgveld. Daarnaast bevat het een overzicht van determinanten die van invloed zijn op de inrichting van het netwerk.

Beginnend netwerk:

We adviseren beginnende netwerken eerst het onderdeel achtergrond van deze handreiking te lezen. Leg vervolgens contact met een bestaand netwerk met een vergelijkbare doelgroep om te leren van de ervaringen. Voor het maken van een keuze met welke kernactiviteiten te starten: ga naar het onderdeel activiteiten van deze handreiking.

Bestaand netwerk:

Voor bestaande netwerken die zich verder willen ontwikkelen: ga naar adviezen voor ontwikkeling van het netwerk.