Netwerkzorg

Startdatum: 1 april 2017
Einddatum: 1 april 2019

Project is in 2019 afgesloten, wat hield het project in?

Om de successen van netwerkzorg te verbreden, deed ParkinsonNet in samenwerking met VWS en ZonMw onderzoek naar netwerkzorgbenaderingen in Nederland. In dit project ‘Netwerkzorg – een wereld te winnen’ betrokken we bestaande zorgnetwerken met als doel van elkaar te leren en beter te worden. Daarbij was ook aandacht voor het samenwerken tussen deze specialistische netwerken en generalistische zorgverleners zoals de huisarts.

024-like
Home-img

Waarom dit project?

Door een toename van specialisatie in de zorg, het aantal chronisch zieken en het aantal chronische ziekten per persoon, zullen complexe zorgprocessen rondom een individuele patiënt een vlucht nemen. In veel gevallen levert niet één organisatie de benodigde zorg, maar zijn meerdere organisaties betrokken. Netwerkzorgbenaderingen hebben bewezen dat specialisatie in een aandoening de kwaliteit van zorg en de ervaring daarvan van de patiënt verbetert, terwijl de kosten verminderen. Een dergelijke benadering past uitstekend bij een situatie waarbij de beste zorgverleners voor een individuele patiënt werkzaam kunnen zijn bij verschillende zorgorganisaties.

011-user-2
Home-img

Wat leverde dit project op?

Vertegenwoordigers van zorgnetwerken werden geïnterviewd en bij elkaar gebracht in werkconferenties. Vervolgens gingen we samen met de zorgnetwerken aan de slag rond een aantal thema’s en ondersteunden we drie zorgnetwerken bij een ontwikkelplan. In 2019 publiceerden we een handreiking waarmee initiatiefnemers een zorgnetwerk kunnen opzetten, of waarmee bestaande netwerken hun kwaliteit kunnen verhogen.

081-layers
Home-img
011-user-2
Fill 1

Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6